OR-Montáž OK.

Montáž oceľovéj konštukcie, pokládka väzníkov